Home » Uncategorized »  Mazpulcēnu un jaunsargu draudzība

 Mazpulcēnu un jaunsargu draudzība

“Aizritējusi jauniešu saliedēšanas nometne, kurā mazpulcēni draudzīgās aktivitātēs iepazina jaunsargu kustību. Abas organizācijas ir patriotiskas jauniešu kopienas, kuru sauklis ir kopīgs – “Augsim Latvijai!”.

Vairāk: https://aluksniesiem.lv/sabiedriba/mazpulcenu-un-jaunsargu-draudziba/ 

No mūsu, Strautiņu mazpulka, projektā piedalījās un bija tā veidotājas Enija Lavendele un Katrīna Napalkova. Aktīvi dalību ņēma arī Jānis Ludvigs, Nelmārs Dāvis Ķirulis, Linda Mazure, Loreta Gibeiko, Arta Līga Sopule.