Home » Uncategorized » Mārtiņdiena

Mārtiņdiena

10.novembrī skolā notika tradicionālais Mārtiņdienas pasākums. To organizēja un vadīja 4. klases skolēni ar audzinātāju Tiju Āboliņu. Atraktīvas spēles veidā, tika pastāstīts par to, kā Mārtiņdienas tradīcijas pielāgot mūsdienām. Pasākuma laikā dalībnieki varēja gan minēt mīklas, gan izdomāt savas, gan iet rotaļās. Noslēgumā valdīja īsta tirgus atmosfēra. Katrs no pasākuma devās mājās ar kādu iegādātu kārumu.