Home » Uncategorized » Mācību vizīte

Mācību vizīte

8.maijā Strautiņu pamatskolas 40 skolēni devās uz zinātnes centru ‘’AHHAA”Tartu. Tie bija ķīmijas, fizikas, angļu valodas, datorikas un žurnālistikas pulciņu dalībnieki.

Šīs ekskursijas iniciatores bija Strautiņu pamatskolas skolotājas Inta Kozilāne un Līga Šteinere, finansējums ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

No mācību gada sākuma šī projekta ietvaros skolēniem tiek organizētas fizikas un ķīmijas ārpusstundu aktivitātes pirmdienās. Ķīmijā mēs mācījāmies pildīt vienādojumus un interesantus uzdevumus. Fizikā veicām dažādus eksperimentus. Projekta ietvaros bija paredzēta mācību ekskursija uz zinātnes centru “AHHAA”. Mēs ļoti interesanti un jauki pavadījām laiku. Uzzinājām savu sitiena spēku, kā iekšēji izskatās cilvēku ķermenis, kā mēs izskatāmies dažādu izliekumu spoguļos un vēl, vēl un vēl… Īpašā nodarbība planetārijā 8., 9.klases skolēniem atvieglos mācību vielas izpratni.

Gan ārpusstundu nodarbības, gan zinātnes centra apmeklējums padara mums katram saprotamāku apkārtējo pasauli, vienkāršo sarežģīto lietu izpratni un paplašina redzesloku.

Bija ļoti interesanti piedalīties šajā projektā. Cerams, ka nākošgad arī varēšu iesaistīties šāda veida darbos!

IMG_20180508_111536 (2)

Vita Vanaga, 8.klases skolniece