Home » Uncategorized » Mācību projekta “Gribu būt mobils” ceturtā tēma

Mācību projekta “Gribu būt mobils” ceturtā tēma

Mācību projekta “Gribu būt mobils” ceturtā tēma rosināja pārdomāt jautājumus, kas saistīti ar satiksmes drošību, šķērsojot krustojumus. Šīs tēmas ietvaros papildinājām savas zināšanas par krustojumu veidiem, braukšanas kārtību tajos un “labās rokas likumu”. Iepazīstoties ar šo tēmu, vēlreiz atkārtojām un padziļinājām jau zināmo par regulējamo un neregulējamo krustojumu raksturīgajām pazīmēm un pareizu rīcību, tos šķērsojot. Dažādas uzbūves testos mācījāmies noteikt, kam krustojumā ir priekšroka, kādas ceļa zīmes ir īpaši svarīgas tieši krustojumā, kāda nozīme ir luksofora signāliem un satiksmes regulētāja žestiem. Netrūka arī interesantu faktu. Esam čakli pastrādājuši. Lepojamies ar 6.kl.skolēniem Adrianu Drelnieku, Edvardu Gāršnieku, Eniju Lavendeli, Ralfu Mūrnieku, Niku Stulpinski.7.kl.-Madaru Jaunzemu, Lāsmu Vadinsku.8.kl.-Patrīciju Grīnbaumu, Valteru Grūbi un Artu Līgu Sopuli.