Home » Uncategorized » Lepojamies ar novada Skatuves runas konkursa rezultātiem

Lepojamies ar novada Skatuves runas konkursa rezultātiem

Zināmi novada skatuves runas konkursa rezultāti. Augstāko pakāpi un godu piedalīties 2. kārtā izpelnījās 3. klases skolniece Ance Etto Šteinere.
1.pakāpi ieguva 3.klases skolēni Elza Donska un Armands Pakalnietis, 4.klases skolniece Madara Donska , 7.klases skolniece Madara Jaunzema.
2.pakāpe -1klases skolniekam Sandrim Pakalnietim un 2.klases skolniekam Mārcim Stilvem.
Paldies skolotājām Tijai Āboliņai, Ligitai Medisai un Guntai Epnerei.