Home » Uncategorized » Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem mācībās

Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem mācībās

41361625cc44df07f81a620eac766468

Katra mācību gada beigās skolēni no 4.-9.klasei saņem īpašas zelta un sudraba

nozīmītes par sasniegumiem mācību darbā, tiek sveikti skolēni, kuri mācās uz labi

un teicami, kā arī godināti skolas labākie sportisti.

Zelta nozīmīti saņem skolēni, kuriem vidējais vērtējums mācību gadu beidzot

ir augstāks par 8 ballēm un nav neviena vērtējuma zemāka par 7 ballēm.
Sudraba nozīmīti saņem skolēni, kuriem vidējais vērtējums mācību gadu beidzot
ir 7,5 – 7,9 balles un nav neviena vērtējuma zemāka par 6 ballēm.
Ja vidējais vērtējums ir augstāks par par 8 ballēm , bet ir kaut viens 6, tad skolēns
saņem sudraba nozīmīti.

Zelta nozīmīti saņem:

Gustavs Āboliņš (4.kl.)
Adrians Drelnieks (4.kl.)
Gija Kauliņa (4.kl.)
Enija Lavendele (4.kl)
Madara Jaunzema (5.kl.)
Lāsma Vadinska (5.kl.)
Arta Līga Sopule (6.kl.)
Reinis Kozilāns (7.kl.)
Laila Ludviga (8.kl.)
Simona Sindija Šuksta (8.kl.)

Agnese Veignere (9.kl.)

Sudraba nozīmīti saņem:

Edvards Gāršnieks (4.kl.)
Jānis Ludvigs (4.kl.)
Ralfs Mūrnieks (4.kl.)
Niks Stulpinskis (4.kl.)
Evelīna Jaunslaviete (6.kl.)
Renāte Nikolajenko (8.kl.)
Daniela Tišanova (8.kl.)

Skolēni, kuri mācās uz labi un teicami, bet nesaņem nozīmītes

Madara Donska (2.kl.)
Alise Dūrēna (2.kl.)
Kristiāns Korņejs (2.kl.)
Sanija Skopiņa (3.kl.)
Dāvis Sams (3.kl.)
Rinalds Zellāns (3.kl.)
Markuss Salaks (5.kl.)
Patrīcija Grīnbauma (6.kl.)
Ivars Masings (6.kl.)
Aivija Vadinska (7.kl.)
Paula Upmane (8.kl.)
Raivo Nikolajenko (9.kl.)
Jānis Stilve (9.kl.)

Skolas labākie sportisti

1.vieta Edgars Magaziņš (5.kl.)
2.vieta Kristaps Širaks (7.kl.)
3. vieta Kristers Nikolajenko (6.kl.)

Apsveicam!!!