Home » Uncategorized » Latvijai 100!

Latvijai 100!

 

Novembris Latvijai ir nozīmīgs, jo svinam Mārtiņdienu, Lāčplēša dienu, kurā godinām mūsu karavīrus, bet 18.novembrī atzīmējam valsts dzimšanu.

Pirms 100 gadiem 20. gs. sākumā tika pasludināta neatkarīgās Latvijas dzimšana. Mūsu valstij ir sava Himna “Dievs, svētī Latviju”, sarkanbaltsarkanais karogs un sava valoda, un teritorija. Jau dažus gadus visā valstī notika gatavošanās jubilejai – dažādi pasākumi “Skolas soma”, simtgades filmas, labie darbi Latvijai u.c

Strautiņu pamatskolā 16. novembrī 7.klases skolēni aicināja uz Latvijas dzimšanas dienas pasākumu. Bija dzeja, sākot ar Ausekļa “Gaismas pili” un beidzot ar mūsdienu dzejnieku darbiem. Katrs varēja mirkli pakavēties skaistajās Latvijas vietās, pievērst uzmanību mūsu valsts svarīgajiem faktiem. Skanēja dziesmas, kurām droši dziedājām līdzi.

Pēc mūsu skolas direktores I. Pedeces apsveikuma vārdiem tika iedegtas svecītes svētku kliņģerī.

Protams, svarīgākais visā teiktajā, bija mīlestība. Katras klases pārstāvji izteica vēlējumu Latvijai un vēlāk visi baudīja svētku kliņģeri. Pēc pasākuma daudzi fotografējās, iemūžinot to, ka piedzīvojuši Latvijas simtgadi.

Paula Upmane 7.klase