Home » Uncategorized » Latvija māca un mācās attālināti

Latvija māca un mācās attālināti

Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā rokasgrāmatu skolām

Latvija māca un mācās attālināti!

Interesenti var iepazīties arī ar šādiem materiāliem:

  • 3 valodās pieejamie visi vizuālie materiāli (tiek papildināts, tiklīdz ir jauni)

https://drive.google.com/drive/folders/1-DOZnmGW3JQkv2Ttl7lAGnQIjQfMaq4N

  • visu laiku tiek papildināta noderīga informācija par #MāciesMājās

https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati