Home » Uncategorized » Labbūtības ceļakaršu ceturtā aktivitāte

Labbūtības ceļakaršu ceturtā aktivitāte

Projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Alūksnes novadā” līgums nr. VP2021/4-19.

          10.decembrī Strautiņu pamatskolā norisinājās ceturtā projekta aktivitāte 5.-9.klašu jauniešiem.  Zoom tikšanās ir ar psihologa asistenti Agati Mūrnieci, lai uzzinātu teorētisko pamatojumu iepriekšējā nodarbībā veiktajam, kas bija katrā klašu grupā no 5.-9.klasei.

Tika aktualizēti tādi faktoru aspekti kā motivācija, paradumu mainīšana, stresa un mobinga seku mazināšana. Izglītojamajam ir jāapzinās, ka ir jārūpējas pašam par sevi. Runāja par bulingu, skaidroja kas tas tāds ir. Kā rīkoties upurim. Kā rīkoties apkārtējiem. Attēlā redzami padomi, kas ir aizgūti no Zoom nodarbības tiešsaistes 10.12.21.:

Ilze Ludviga