Home » Uncategorized » Klātienes mācības no 2021.gada 15.novembra!

Klātienes mācības no 2021.gada 15.novembra!

  • Testēšana. 15.11.rītā skolā notiks tests ar klašu pūlinga (kociņu) metodi.

Testu neveic skolēni, kuriem ir derīgs vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

  • Mācības notiek savā klases telpā un skolas kārtībā noteiktajās mācību telpās.
  • Starpbrīžos ievērojam distancēšanos, lai mazinātu kontaktēšanos.
  • Ēdināšana notiek pēc grafika: 12:30 1.-6.klase, 12:40 7.-9.klase.
  • Interešu izglītība notiek telpās vienas klases ietvaros, ārtelpās līdz 20 skolēniem no dažādām klasēm.
  • Maskas jālieto visiem skolēniem un nodarbinātajiem gan stundu laikā, gan ārpus tām.

Maskas var nelietot logopēdijas nodarbībās, sporta aktivitāšu laikā, mūzikas, vokālās mākslas un deju procesā.

Pareizi lietosim sejas maskas, ievērosim distancēšanos, mazgāsim un dezinficēsim rokas, regulāri vēdināsim telpas!

Būsim atbildīgi!