Home » Uncategorized » Karjeras nodarbības

Karjeras nodarbības

1b0bb848e4824ded7b254dc37c435d5f

2019. gada 13. februārī Strautiņu pamatskolā Karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros nodarbības „Ko es uzzinu par sevi?” vadīja personības izaugsmes trenere Ilga Kušnere
  1. nodarbība 4. klasei

Caur dāvanu, kuru pasniedz citam, veidoja savu īpašību prizmu, to vizualizēja, nodarbībā iekļāva kustības. Skolēniem tas šķita pārāk bērnišķīgi. Nodarbības vadītāja akcentēja īpašību nozīmi personības pilnveidē.

  1. nodarbība 1.un 2. klasēm

Caur kustībām – deju iepazina sevi, zīmēja savu vārdu, analizēja savu nozīmi sabiedrībā un nākotnes plānošanā. Veiksmīgi iesaistīja “runājošo” priekšmetu – cūku, sācies horoskopa Cūkas gads. Skolēniem patika katram dotā iespēja runāt un izcelt sevi, stiprinot pašpārliecinātību.

  1. nodarbība 5.klasei

Caur dzīvnieku(pašizvēlētu), tā kustībām un īpašībām skolēni nodarbības gaitā nonāca pie asociāciju meklēšanas – kuras no šīm īpašībām un kāpēc noder noteiktai profesijai(attēla formātā izlozētai). Skolēni sākumā darbojās individuāli, tad grupā pa trim, bet nodarbības beigās visi kopā. Nodarbība bija veiksmīgi saplānota, visi 15 skolēni paspēja izteikties un bija gan ievads, gan nobeigums.

Paldies dalībniekiem un karjeras skolotājai Dacei Alksnei!

 

 

  Santa Masinga, koorinējošais skolotājs karjeras jautājumos