Home » Uncategorized » Karjeras nedēļa 2021

Karjeras nedēļa 2021

Jau devīto gadu no 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus. Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, lielākā daļa pasākumu būs tiešsaistē, savukārt pasākumi skolā notiks vienas klases ietvaros, ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus.

 Karjeras nedēļas MĒRĶIS

  • SNIEGT PARKTISKU INFORMĀCIJU par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk –IKT) nozīmi ikdienā un karjerā, tagadnes un nākotnes profesijās;
  • VEICINĀT IZPRATNI par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm un tendencēm darba tirgū IKT jomā;
  • SEKMĒT karjeras izglītības integrēšanu ikdienas procesos izglītības iestādēs saistībā ar aktualitātēm pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.

Video mācībstunda 7.-9. klašu skolēniem

Praktiska mācību stunda 7.-9. klases skolēniem par programmēšanas radošo pusi. Sekojot līdzi ierakstam, skolēni aktīvi līdzdarbosies, izveidos interaktīvu mākslas darbu un gūs ieskatu Java Script programmēšanas valodas pamatos.

Nodarbības laikā skolēni attīstīs loģiskās un algoritmiskās domāšanas, kā arī problēmu risināšanas prasmes, kuras ir nozīmīgas katram programmētājam

Stundas notiks sadarbībā ar datorikas priekšmeta skolotājiem.

Tiešsaistes diskusija vecākiem/ģimenei

Tiešsaistē @TavaiKarjerai

https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/

Tiešsaistes diskusijā vecākiem tiks pārrunāts, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.

Saite uz vecāku diskusiju- https://fb.me/e/2Ldzfvb4lJau

Tiešsaistes diskusija jauniešiem, 10.-12. klase

Tiešsaistē @TavaiKarjerai https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/

 IKT jomas profesiju daudzveidība un plašais pielietojums. Gados jaunu nozares profesionāļu stāsti par viņu karjeras ceļu un nodarbošanās specifiku. Jauniešu stereotipi par IKT nozari. Diskusijas laikā tiks izmantota platforma sli.do, kurā ikviens skatītājs varēs atbildēt uz tiem pašiem jautājumiem, uz kuriem atbildēs diskusijas dalībnieki, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus, kas tiks iekļauti diskusijas saturā.Notiks diskusijas dalībnieku viedokļu noskaidrošana, balsošana

Saite uz jauniešu diskusiju – https://fb.me/e/4o4nsEZgi

Klases stunda “Tehnoloģijas skolēna un ģimenes ikdienā – vakar, šodien, rīt”

Klases stundas laikā skolotāja kopā ar skolēniem pārrunās un noskaidros tehnoloģiju lomu/nozīmi skolēna un ģimenes ikdienā – vakar, šodien, rīt. Kopā ielūkosies un iepazīs IKT profesiju pasaules daudzveidību – https://www.profesijupasaule.lv/ (1.-9.klase) https://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/profesija-tehnologiju-nozare/1052440 (10.-12. klase)

Uz tikšanos, Karjeras nedēļa 2021 aktivitātēs!

PKK , Dace Alksne