Home » Uncategorized » Karjeras ceļš

Karjeras ceļš

     Strautiņu pamatskolā 9. martā notika pasākums” Pareizais” vai “Nepareizais” ceļš uz karjeru. Dažādu jauniešu

pieredzes stāsti par profesijas izvēlē piedzīvotajām veiksmēm un neveiksmēm, to pārvarēšanu.

Tikāmies ar jauno zemnieku Arvi Šteineru, kurš stāstīja par savu izglītības ceļu un pasaulē pieredzēto. Interesanti, ka Arvis uzsāka mācības Strautiņu pamatskolā, bet pēc ilgiem meklējumiem atkal atgriezies Strautiņos. Ilze Zvejniece mūs informēja par brīvprātīgā darba iespējām Alūksnē. Par daudzveidīgo izvēļu iespējām un savu pieredzi runāja jaunatnes lietu speciāliste Inga Grizāne. Par savu privāto biznesu-linu apģērba ražošanu bērniem-, kā arī Alūksnes novada uzņēmējiem runāja Māra Saldābola.

Pēc šī pasākuma sapratām, ka nevajag ļaut citiem izlemt tavā vietā, kur mācīsies vai par ko tu kļūsi, jo vienīgi tu zini, kas tev patīk un kas nē.  Tas nekas, ja kāda nodarbe  nepadodas, jo ir taču tik daudz citu lietu, ko vari darīt, galvenais ir nepadoties un iet pretī savam mērķim.

Pateicamies Arvim Šteineram, Ilzei Zvejniecei, Ingai Grizānei un Mārai Saldābolai par to, ka izbrīvēja savu laiku un atbrauca pie mums, lai pastāstītu par savu izglītības ceļu un pieredzi.

Laura Krastiņa, 8.klases skolniece