Home » Uncategorized » Jauno mazpulcēnu uzņemšana

Jauno mazpulcēnu uzņemšana

rerrr (2)Šī gada 11. februārī V. Ķirpa Ates muzejā notika Alūksnes novada mazpulku svinīgā solījuma svētki, kuru ietvaros 31 jauns mazpulcēns no 4 mazpulkiem deva svinīgo solījumu. Pasākumā piedalījās 196.Bejas Mazpulks, Strautiņu mazpulks, Ziemeru mazpulks, Alūksnes BJC mazpulks “Pagalms”. Prieks redzēt tik daudz jaunu mazpulcēnu!

Pasākumā piedalījās arī mūsu Eiropas brīvprātīgie no Polijas un Portugāles 4H klubiem, kuriem šādu pasākumu bija iespēja redzēt pirmo reizi.

Sk.Sandra, Strautiņu mazpulka vadītāja