Home » Uncategorized » Izlaidums Strautiņu pamatskolā

Izlaidums Strautiņu pamatskolā

   Saulainajā 2017.gada jūnijā Strautiņu pamatskolas absolventu pulkam piebiedrojās 11 jaunieši – personības, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu.

Zālē ieradāmies, “Prāta Vētras” dziesmai ”Mēs esam un būsim…” skanot. Vecāku , vecvecāku, radinieku, draugu un skolotāju acu skatienu uzmundrināti, jaunieši saņēma apliecības par pamatizglītības iegūšanu. Apsveikuma runas un ziedu klēpji mijās ar skolotājas Antras Līdaciņas vadībā apgūtajām dziesmām. Annija Āboliņa, Sigita Hušča, Liāna Valdmane ar sirsnīgo dziedājumu aizkustināja daudzus klātesošos.

Pasākuma vadītāja Klinta Apsīte īsi raksturoja katru absolventu, izraisot smaidus un reizēm arī ovācijas.

Pirmā audzinātāja Gunta Epnere atgādināja par sākumskolas laika sapņiem, bet pamatskolas audzinātāja Santa Masinga katram dāvināja dzīvei noderīgu praktisku lietu – īpašu karoti.

Jāņa Ričarda Maušļa pasniegtais skolas uzraksts pārsteidza visus.S (700)

Durvis uz lielo pasauli, kuras nedaudz atvērtas pamatskolā, nu jāmeklē pašiem. Nebaidoties kļūdīties, pārvarot grūtības, bet ejot un darot. Šī bija galvenā doma visu sveicēju runās.

Veiksmi spurainajām jautrītēm – Everitai Oglītei un Kristīnei Prokopovičai, radošajai Diānai Priedei un aušīgajai Sintijai Juhansonei! Lai īstās durvis un pareizās atslēgas atrod sportiskais Kristaps Renārs Nikolajenko, neatlaidīgais Lauris Zaķis, izpalīdzīgais Jānis Ričards Mauslis, smaidīgais Aivis Mūrnieks, tehniskais Ģirts Žagats un datoriskais Dinārs Prokofjevs, kā arī omulīgais Nils Luiks!

Cāļus skaita rudenī; ceru, ka manējie visi būs atraduši vietu, kur turpināt izglītoties.

 

   Santa Masinga, 9.klases audzinātāja