Category Archives: Uncategorized

Informācija par Mārītes foto

Mārītes foto kompānijas bildes ir augšuplādētas un pieejamas www.mfk.lv Pasūtot bildes līdz 15.decembrim, būs bezmaksas piegāde uz skolu. Neskaidrību gadījumos varat zvanīt 27074797 vai rakstīt uz epastu foto@mfk.lv

Lasīt tālāk

Uzmanību!

Pamatojoties uz līguma “Par izglītojamā izglītošanu un audzināšanu” 4.3. punktu, lūdzam vecākus veikt ēdināšanas pakalpojuma parāda nomaksu līdz 2020. gada 31.decembrim.

Lasīt tālāk

Sveicam Latvijas valsts 102.gadadienā!

Lasīt tālāk

Būsim atbildīgi

Izdarīt grozījumus “Strautiņu pamatskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri kārtībā”   Papildināt 9 punktu šādā redakcijā: “9.1. Nekavējoties informēt izglītības iestādi, ja saņemta informācija, ka Jūsu bērns/skolēns ir atzīts par Covid 19 kontaktpersonu. “

Lasīt tālāk

Karjeras nedēļa

Lasīt tālāk

Sabiedriskajā transportlīdzeklī jālieto mutes un deguna aizsegi

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 614 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” …“no 2020. gada 7. oktobra līdz 6. novembrim sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažieri, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, lieto mutes un deguna aizsegus;”… !Mutes un deguna aizsegu lietošana attiecas arī uz skolu autobusiem, kas tiek pielīdzināti […]

Lasīt tālāk

Mēs esam #sportiņā!

Lasīt tālāk

Atbalsta personāla pakalpojumi

Skolas audzēkņiem,vecākiem un pedagogiem  ir nodrošināti atbalsta personāla pakalpojumi. Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atbalsta speciālisti pieņem klientus pēc iepriekšēja pieraksta Pils ielā 21, Alūksnē un plānotajās izbraukumu dienās skolās. Atbalsta speciālistu pakalpojumi ir atmaksāti no valsts un priekš klientiem bezmaksas. Psihologs-speciālists , kurš izmantojot dažādas izpētes metodes izvērtē bērna intelektuālās spējas, emocionālās īpatnības un […]

Lasīt tālāk

Zinību diena

Lasīt tālāk

Strautiņu pamatskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri kārtība

APSTIPRINĀTA ar Strautiņu pamatskolas direktores 2020.gada 25.augusta rīkojumu Nr. SPSK/1-8/20/22   Strautiņu pamatskolas  mācību  procesa  organizēšanas  ar  2020.gada  1.septembri kārtība   Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta  2020.gada  noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”   I Vispārīgie jautājumi   Kārtība nosaka, kā  Strautiņu pamatskolā (turpmāk – izglītības iestādē) tiek  organizēts  mācību  […]

Lasīt tālāk