Home » Uncategorized » ATKLĀTĀ VĒSTULE

ATKLĀTĀ VĒSTULE

Alūksnes novada pašvaldības deputātiem

 un sabiedrībai

Strautiņu pamatskolas kolektīva

ATKLĀTĀ VĒSTULE

Strautiņu pamatskolas kolektīvs iepazinās ar darba grupas ziņojumu “Par priekšlikumiem kvalitatīvas izglītības pieejamībai novadā”.

Uzskatām, ka Strautiņu pamatskolā ir jāsaglabā 1.-9.klašu komplekti skolas ēkā, jo

 • mūsu skolā nav apvienoto klašu,
 • visi skolotāji strādā pamatdarbā, un 10 no 13 skolotājiem dzīvo Strautiņos,
 • nav kadru mainība, tas pozitīvi ietekmē kvalitatīvu mācību procesa pēctecību,
 • visiem pedagogiem ir atbilstoša pedagoģiskā izglītība un tiesības mācīt vairākus mācību priekšmetus,
 • kolektīvā ir 10 maģistri,
 • ir savs pedagogs – logopēds, vairāku grāmatu autors,
 • pedagogs – mentors, autorprogrammas izstrādātājs, vada nodarbības Latvijas pedagogiem,
 • skola piedāvā dažādas interešu izglītības iespējas:
 • Latvijā Strautiņu skolu pazīst kā labāko satiksmes drošības skolu, regulāru CSDD projektu laureāti,
 • veiksmīgi darbojas Strautiņu mazpulks, piedaloties dažādās novada un valsts organizētajās aktivitātēs, Erasmus un Eiropas projektos,
 • skolas un novada vārds izskanējis skatuves runas konkursos,
 • sporta skolotāja realizējusi piecus(Eiropas un IZM)projektus sporta infrastruktūras papildināšanai un uzlabošanai. Turpinot skolas tradīcijas, izglītojamie aktīvi piedalās dažādās nodarbībās un visās novada organizētajās sacensībās, gūstot labus rezultātus,
 • skolā darbojas tautisko deju kolektīvs “Strautiņš”, piedaloties deju skatēs un festivālos,
 • darbojas arī ansamblis,
 • vecāko klašu skolēniem ir iespēja apgūt jaunsargu zināšanas,
 • vecāki atzinīgi novērtē iespēju mācīties Jaunanna Mūzikas un mākslas skolas filiālē,
 • trīs skolotāji iesaistījušies Eiropas projektā – atbalsts individuālo kompetenču attīstībai,
 • skolā darbojas lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu žūrija”,
 • skolā darbojas skolēnu dome, kura šogad realizēja projektu Labbūtības ceļakarte, iekārtojot savu atpūtas vietu,
 • mūsu skolas absolventi turpina mācīties gan mūsu novada skolās, gan tehnikumos.

94 skolēni un viņu vecāki ir izvēlējušies Strautiņu pamatskolu kā savējo.

Mēs lepojamies ar savu skolu un ēku, kurā jau 154 gadus ir izglītības iestāde, tai, protams, ir nepieciešami uzlabojumi.

Mūs pārsteidza darba grupas ieteikumi Strautiņu pamatskolu reorganizēt par Strautiņu sākumskolu ar pirmskolas un sākumskolas programmas realizācijas vietu pirmskolas ēkā “Zemenīte”.

Pirmskolas ēka “Zemenīte” telpas nav piemērotas 1.-6.klašu izglītības programmas realizēšanai, jo:

 • tās neatbilst higiēnas prasībām izglītības iestādēm (caurstaigājamas telpas, nav atpūtas telpu, ierobežotas vēdināšanas iespējas, neatbilstošs sanitārais mezgls, skaņas izolācija, lai netraucētu pirmskolēnu dienas režīmu),
 • nav piemērota lieluma telpu sešiem klašu komplektiem, kā arī sporta zāles, dizaina un tehnoloģiju, dabaszinību kabinetu,
 • nav atbilstoša mobilo tīklu un interneta pārklājuma,

     Uzskatām, ka Strautiņu pamatskola formātā 1.-6.klase nav dzīvotspējīga, vienas ģimenes bērni pamatskolas izglītību vēlas apgūt vienā mācību iestādē.

Šāds modelis nenodrošinās klašu komplektu piepildījumu.

Mūsuprāt, pašvaldībai būs jāiegulda ievērojami līdzekļi, lai pirmskolas “Zemenīte” telpas pielāgotu 1.-6.klašu izglītības programmas realizēšanai. Tas būs lieks ieguldījums, tāpēc lūdzam šos līdzekļus jēgpilni novirzīt Strautiņu pamatskolas ēkas infrastruktūras uzlabošanai, lai tajā varētu mācīties skolēni no 1.līdz 9.klasei.

Ar cieņu – Strautiņu pamatskolas kolektīvs