Home » Uncategorized » ATBALSTU ĒDINĀŠANAI NODROŠINĀS KATRAM ALŪKSNES NOVADA SKOLĒNAM

ATBALSTU ĒDINĀŠANAI NODROŠINĀS KATRAM ALŪKSNES NOVADA SKOLĒNAM

Nodrošinājums bērnu ēdināšanai būs šāds:
🔹 1.-4. klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, ja skolēna deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novada teritorijā, neatkarīgi no izglītības ieguves formas vai vietas – 1 EUR mācību dienā (valsts budžeta dotācija + pašvaldības līdzmaksājums),
🔹 5.-9. klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, ja skolēna deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novada teritorijā, neatkarīgi no izglītības ieguves formas vai vietas – 1 EUR mācību dienā (neizmantotā valsts budžeta dotācija + pašvaldības līdzmaksājums),
🔹 Obligātās sagatavošanas pirmsskolas izglītības programmas audzēkņiem (5-6 gadīgajiem) un 1.-12. klašu skolēniem, kas mācās Alūksnes novada izglītības iestādēs un nav no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm – 1 EUR mācību dienā (no pašvaldības budžeta).

Plašāk par to, kā pieņemto lēmumu ieviesīs praksē lasiet: https://aluksne.lv/…/atbalstu-edinasanai-nodrosinas-katram…/

– Esam izvēlējušies atbalstu ēdināšanai nodrošināt pārtikas paku veidā tādēļ, lai drīkstētu izlietot no valsts budžeta piešķirto dotāciju, jo izsniegt pārtikas kartes vai veikt naudas pārskaitījumu vecāku kontā pašlaik nav atļauts. Par pārtikas pakas saturu vēl var diskutēt, esam pašvaldībā gatavi uzklausīt deputātu ieteikumus. Konsultēsimies arī ar izglītības iestādēm, to ēdinātājiem par to, kādi ir skolēnu ēšanas paradumi, lai izvēlētos produktus pārtikas pakām. Ja kāda ģimene nevēlēsies saņemt pārtikas paku, par to var informēt izglītības iestādi, kurā mācās bērns. Ceru, ka ģimenēm šim būs labs atbalsts pašreizējos grūtajos laikos, – uzsver Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

Nodrošinājums bērnu ēdināšanai būs šāds:
🔹 1.-4. klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, ja skolēna deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novada teritorijā, neatkarīgi no izglītības ieguves formas vai vietas – 1 EUR mācību dienā (valsts budžeta dotācija + pašvaldības līdzmaksājums),
🔹 5.-9. klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, ja skolēna deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novada teritorijā, neatkarīgi no izglītības ieguves formas vai vietas – 1 EUR mācību dienā (neizmantotā valsts budžeta dotācija + pašvaldības līdzmaksājums),
🔹 Obligātās sagatavošanas pirmsskolas izglītības programmas audzēkņiem (5-6 gadīgajiem) un 1.-12. klašu skolēniem, kas mācās Alūksnes novada izglītības iestādēs un nav no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm – 1 EUR mācību dienā (no pašvaldības budžeta).

Plašāk par to, kā pieņemto lēmumu ieviesīs praksē lasiet: https://aluksne.lv/…/atbalstu-edinasanai-nodrosinas-katram…/

– Esam izvēlējušies atbalstu ēdināšanai nodrošināt pārtikas paku veidā tādēļ, lai drīkstētu izlietot no valsts budžeta piešķirto dotāciju, jo izsniegt pārtikas kartes vai veikt naudas pārskaitījumu vecāku kontā pašlaik nav atļauts. Par pārtikas pakas saturu vēl var diskutēt, esam pašvaldībā gatavi uzklausīt deputātu ieteikumus. Konsultēsimies arī ar izglītības iestādēm, to ēdinātājiem par to, kādi ir skolēnu ēšanas paradumi, lai izvēlētos produktus pārtikas pakām. Ja kāda ģimene nevēlēsies saņemt pārtikas paku, par to var informēt izglītības iestādi, kurā mācās bērns. Ceru, ka ģimenēm šim būs labs atbalsts pašreizējos grūtajos laikos, – uzsver Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

Sākot ar 20.aprīli pēc grafika tiks dalītas pārtikas pakas.