Home » Uncategorized » Aicinājums vecākiem

Aicinājums vecākiem

Lūgums izvērtēt savas ģimenes iespēju nodrošināt ēdināšanu bērniem.

Nepieciešamības gadījumā griezties pie sociālā darbinieka vai dot ziņu klases audzinātājam/skolai.

BŪSIM KOPĀ ŠAJĀ GRŪTAJĀ LAIKĀ!