Home » Uncategorized » Projekta noslēgums

Projekta noslēgums

Prieks un gandarījums par veiksmīgi noslēgtu Alūksnes novada mazpulku un Alūksnes Jaunsardzes projektu.

Strautiņu mazpulks