Home » Uncategorized » Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa

Jau desmito gadu Latvijā tiek organizēta Karjeras nedēļa, šogad tās motīvs  “Uzņēmējspējas”

17.oktobrī 2.un 4.klašu skolēni un sk.Tija Āboliņa un sk.Lidija Rundzāne devās pie zemnieka Arvja Šteinera. Skolēniem bija iespēja atpazīt un pagaršot miežus, kviešus, rudzus, auzas, rapsi, kaņepes, sarkano āboliņu un griķus. Katrs varēja iesēsties lielajā kombainā, tas nemaz nebija tik vienkārši. Arvis atbildēja uz dažādiem jautājumiem, izrādījās, ka viņam tāpat kā daudziem visvairāk garšo pankūkas. Bet svarīgākais, lai varētu kļūt par saimnieku jāiegūst zināšanas, nav jābaidās no dzīves sniegtajām iespējām un kļūdām, jo tikai darot iespējama izaugsme. Man ir patiess gandarījums par to, ka Arvis ir mūsu skolas absolvents, pašlaik pie mums mācās viņa bērni. Nedaudz skumji gan, ka nākamgad jau situācija mainīsies.

17.oktobrī 2.un 4.klašu skolēni un sk.Tija Āboliņa un sk.Lidija Rundzāne devās pie zemnieka Arvja Šteinera. Skolēniem bija iespēja atpazīt un pagaršot miežus, kviešus, rudzus, auzas, rapsi, kaņepes, sarkano āboliņu un griķus. Katrs varēja iesēsties lielajā kombainā, tas nemaz nebija tik vienkārši. Arvis atbildēja uz dažādiem jautājumiem, izrādījās, ka viņam tāpat kā daudziem visvairāk garšo pankūkas. Bet svarīgākais, lai varētu kļūt par saimnieku jāiegūst zināšanas, nav jābaidās no dzīves sniegtajām iespējām un kļūdām, jo tikai darot iespējama izaugsme. Man ir patiess gandarījums par to, ka Arvis ir mūsu skolas absolvents, pašlaik pie mums mācās viņa bērni. Nedaudz skumji gan, ka nākamgad jau situācija mainīsies.

19.oktobrī 1.un 3.klašu skolēni un sk. Gunta Epnere un sk.Ligita Medisa  devās uz bio saimniecību “Jaunpuntuži” . Saimniecība pieder Fjodoram Jerjominam, bet skolēnus sagaidīja kazu kopēja Kristīne Upmane. Anglo Nūbijas kazas ir īstas skaistules, bērni varēja gan pabarot, gan papaijāt spriganos dzīvnieciņus. Apskatīja novietni, slaukšanas aparātus un pirmās pārstrādes vietu. Kristīne pacienāja arī ar dažādiem kazu piena produktiem, kurus var nopirkt pat Rīgā.

 5.klases skolēni kopā ar skolotāju Allu Jaunzemu devās uz “Racupkalnu”, kur ir keramiķa Uģa Puzuļa darbnīca. Skolēni interesējās par īpašībām, kas nepieciešamas darbā ar mālu, palīdzēja izkraut cepli. Katrs pagatavoja savu svilpaunieku, bet visi kopā trauku ar sešām osām.

Pēc uzņēmēju apmeklēšanas skolēni veidoja puzles par uzņēmējspējām un izvietoja tās sociālajā platformā Facebook. Paldies klašu audzinātājām par atbalstu.

20.oktobrī Madara Jaunzema(8.kl.) un devītklasnieki Alens Dūrēns, Ralfs Drelnieks, Evelīna Jaunslaviete, Patrīcija Grīnbauma un sk.Santa Masinga devās uz Alūksnes pašvaldības organizēto pasākumu un iepazina trīs pilsētas uzņēmumus: SIA 4 plus, SIA Rūpe un Impress Print. Apskatījām uzņēmumus, uzklausījām gan īpašniekus, gan viņu pārstāvjus. Galvenais –centāmies saprast, kādas tad ir viņu superspējas. Interesants bija pasākuma ievads, kad Alūksnes Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Māra Saldābola informēja par situāciju darba tirgū, uzsverot, ka visvairāk darba devēji gaida vidējo profesionālo izglītību apguvušos. Jaunieši veido prezentāciju par redzēto, tā tiks parādīta arī skolasbiedriem.

Vēl šajā nedēļa plānojām apmeklēt SIA “KRK Vidzeme” Zeltiņos, kā arī uzņēmēju Elīnu Ramani, diemžēl radās dažādas problēmas, bet galvenais ir apņemšanās tomēr realizēt šo plānu novembrī.

Jau 31.oktobrī ar karjeras skolotāju Daci Alksni tiksies 7.,8.,9.klašu skolēni.

  Skolotāja Santa Masinga