Home » Uncategorized » Strautiņu mazpulka piedzīvojumiem pilnais gads

Strautiņu mazpulka piedzīvojumiem pilnais gads

Teju, teju noslēgsies vēl viens mācību gads. Šo gadu iesākām ar iecerēm, kuras piepildīt, ar apņemšanos palīdzēt. To visu un vēl daudz ko vairāk arī paveicām.

Lūk, neliels ieskats mūsu darbos un piedzīvojumos…

Mazpulcēnu talka tautskolotāja J.Grestes dzīves vietā “Jaunlaiviņas”

Emocijām pilna diena, uzmundrinājumi pretiniekiem, daudz jaunu draugi… Tas viss jaunatnes organizāciju salidojumā “Zaļais starts 2022”

Hakatonā “Ceļa zīmes līdzdalībai” mazpulki 24 stundās izstrādāja projekta pieteikumu un prezentēja to.

Sk. Sandra un Strautiņu mazpulki