Home » Uncategorized » Skatuves runas konkurss skolā

Skatuves runas konkurss skolā

20190222_140703 (2)

Muzikāls sveiciens pirms konkursa

22. februārī Strautiņu pamatskolā notika Skatuves runas konkurss.  Savas prasmes uzstāties publikas priekšā rādīja divdesmit skolēni.

Kā atzina klausītāji un žūrija, tad ļoti iepriecināja saturs. Priekšnesumi bija pārdomāti, labi sagatavoti un redzams, ka daudz tika domāts par tekstu izvēli, par ko paldies skolotājām Ligitai Medisai, Santai Masingai un Tijai Āboliņai.

Paldies Alsviķu k/n vadītājai Marinai Ramanei, Alūksnes novada sākumskolas skolotājai Agitai Līdumniecei un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības metodiķei Kristīnei Vimbai par darbu žūrijā.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par piedalīšanos!foto-ec9d2d206726878689bf57060f71ab54
Turēsim īkšķus par mūsējiem: Madaru Jaunzemu, Alvi Ozolu, Reini Līkansi, Jasmīnu Napalkovu, Lindu Krūmiņu un Laimu Zvirbuli  novada konkursā 28.februārī!

 

20190222_153535 (3)