Monthly Archives: jūnijs 2019

Pasākuma „Amatam zelta pamats” norises izvērtējums

2019.gada 30.maijā Strautiņu pamatskolā   projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika meistardarbnīcas, kuras apmeklēja skolēni kopā ar klašu audzinātājiem Iepazina grāmatu ilustratores darba ikdienu, izlozēja vārdu pārus un veidoja ilustrācijas, kuras vēlāk tiks izvietotas uz planšetēm skolas 2.stāva gaitenī. 4.un 8.,9.klašu skolēni ilustrēja ZIEMU,3.,6. – RUDENI, 1.,2. – VASARU, 5. […]

Lasīt tālāk

Ar 31.08.2023. Strautiņu pamatskola tiek slēgta.