Monthly Archives: februāris 2018

Februāris -draudzības mēnesis

Strautiņu pamatskolā februāri pasludinājām par draudzības mēnesi. Trešo gadu pēc kārtas tika rīkotas ‘’Draugu spēles’’, šogad piedalījās 11 komandas(2 vai 3 draugi katrā),vadīja 9.klases skolēni Sigita Hušča un Mareks Cepītis. Pasākuma sākumā vadītāji mūs iepazīstināja ar dalībniekiem, katras komandas pašbildēm. Pavisam bija deviņi konkursi, kuros piedalījās vienpadsmit komandas. ‘’Draugu spēles’’ atklājām ar dziesmu minēšanu, kurās […]

Lasīt tālāk

Strautinieši finālā

15.februārī Madonas novada Kusā notika ikgadējā konkursa par satiksmes drošību “Gribu būt mobils” pusfināls, kurā piedalījās 10 reģiona komandas, tās bija uzrādījušas labākos rezultātus neklātienes kārtā. Strautiņu pamatskolu pārstāvēja 2 komandas,  sasniedzot labus rezultātus  –  Skolotājas Tijas Āboliņas trenētie “Strauti-1”(Emīls Magaziņš, Annija Āboliņa, Ingars Mukstiņš, Vita Vanaga) ieguva 1.vietu, bet komanda “Strauti-2”( Raivo Nikolajenko, Endijs […]

Lasīt tālāk

Gaidot dzimšanas dienu…

1918.gada 18. novembrī tika dibināta Latvijas Republika. Šogad tai paliks 100 gadi. Mums šķiet, ka tas ir daudz, bet mūsdienu Vācijai, piemēram, ir 147, Itālijai 157 un Grieķijai 197. Domāju, ka mana valsts nemaz nav tik veca. Vairāki Strautiņu pamatskolas skolēni un skolotāji pauda viedokli par Latviju. Lielākā daļa atzīst, ka Latvija ir viņu dzimtene. […]

Lasīt tālāk

Suņu diena Strautiņu pamatskolā

2018.gada 16. februārī visā pasaulē sākas Dzeltenā Zemes Suņa gads. Strautiņu pamatskolā 9.februārī tika atzīmēta Suņa diena. Izveidota bilžu siena, apkopoti dati par mūsu skolas skolēnu labākajiem draugiem. Izrādās, ka mūsu skolēniem kopā ir 70suņi, tie pārstāv vismaz 17 šķirnes. Skolotāju uzdevums, katrā mācību priekšmeta stundā iesaistīt kādu uzdevumu par suņiem. Angļu valodā bērni lasīja […]

Lasīt tālāk

Skatuves runas konkurss

19. janvārī Strautiņu pamatskolā notika Skatuves runas konkurss, to organizēja skolotāja Tija Āboliņa, bet vadīja 8.klases skolniece Annija Āboliņa. Jauks bija “iesildīšanās konkursiņš, veltīts 2018.gada literātiem-jubilāriem. Pirms konkursa bērni, kuri gribēja piedalīties, iemācijās dzejoli un prozu. Viņi gāja pie skolotājiem(I.Pedeces, T.Āboliņas, G.Epneres, L.Medisas, S.Masingas) un mācījās pareizi, izteiksmīgi runāt. Šajā konkursā piedalījās 19 skolēni. Vērtēja […]

Lasīt tālāk